مدل APT-102-01 : دستگاه و یونیت تست و ارزیابی عملکرد و دوام اهرم تنظیم آینه بیرونی خودرو
۱۰ شهریور

مدل APT-102-01 : دستگاه و یونیت تست و ارزیابی عملکرد و دوام اهرم تنظیم آینه بیرونی خودرو

شرکت سفارش دهنده: شرکت ایرانیان پارت خودرو

سال ساخت: 1387
نوع آینه: آینه نوع پانیز نیسان