مدل APT-104-01 : استند نگهدارنده آینه جهت کنترل نهایی در خط تولید
۱۴ مرداد

مدل APT-104-01 : استند نگهدارنده آینه جهت کنترل نهایی در خط تولید

سال ساخت: 1389
کارفرما: جناب آقای عباس دارستانی
مدیر پروژه: جناب آقای محسن نوروزی