مدل APT-106-01 : یونیت تست و ارزیابی عملکرد موتور DC آینه برقی خودرو
۱۴ مرداد

مدل APT-106-01 : یونیت تست و ارزیابی عملکرد موتور DC آینه برقی خودرو

سال ساخت: 1399
کارفرما: شرکت کران پارت پلیمر
مدیرعامل: جناب آقای محمد ملک/ سید حسین میرزا سیدی
ناظر پروژه: حمید رضا رحمتی