مدل CTC-105-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین
۹ شهریور

مدل CTC-105-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین

سفارش دهنده:‌ شرکت تهویه گستر مهر پایا
مدیریت: مهندس فراهانی
سال ساخت: 1400

  • AMB-107-03-BLM Group-CNC tube sawing machine TS72

  • AMB-110-01-دستگاه اکسپندر سر زانویی و یو کوتاه مسی

  • AMB-109-01-دستگاه تولید قطعات ال شکل و زانویی مسی

  • AMB-108-01-صاف کن روتاری لوله آهنی داربست