مدل CTC-106-01 : مجموعه برش اتوماتیک روتاری لوله مسی تک لاین
۹ بهمن

مدل CTC-106-01 : مجموعه برش اتوماتیک روتاری لوله مسی تک لاین

سفارش دهنده: شرکت عمران تهویه
سال ساخت: 1401