اره صابونی اتوماتیک
۱۹ بهمن

اره صابونی اتوماتیک

اره آبصابونی تمام اتوماتیک مخصوص برش لوله به صورت همزمان