صاف کن و برش لوله مسی
۱۹ بهمن

صاف کن و برش لوله مسی

دستگاه تمام اتوماتیک برش لوه مسی دولاین مجهز به کویل گیرهای موتوردار