مدل APT-101-02 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو گادوین
۱۰ شهریور

مدل APT-101-02 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو گادوین

سفارش دهنده:‌شرکت صنایع تولیدی کروز حوزه طرح:‌مهندس معکوس/سال ساخت 1392 این دستگاه برای انجام تست ضربه (پاندولی) بر روی آینه کامل شده بکار می رود. این تست در واقع برخورد آینه با آینه خودرو دیگر را در حوادث رانندگی شبیه سازی کرده و عملکرد آینه را در مواقع مذکور بررسی می کند. این دستگاه به […]