مدل SIM-123-01: ماشین اتوماتیک پرچ کفش ( منگنه کفش)
۱۰ شهریور

مدل SIM-123-01: ماشین اتوماتیک پرچ کفش ( منگنه کفش)

حوزه طرح: مهندس معکوس از روی نمونه ترکیه یی فاماس ویژگی های دستگاه ساخته شده:  قطعات مکانیکی فولادی آبکاری شده یکسان و مشابه با نوع فاماس ابعاد میز کاری یکسان با طرح مشابه خارجی مزیت های مدل ساخته شده  نسبت به نوع خارجی:  مجهز به بوش های فسفر برنز در محور اصلی عمودی و افقی […]