مدل CTC-105-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین
۹ شهریور

مدل CTC-105-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین

سفارش دهنده:‌ شرکت تهویه گستر مهر پایامدیریت: مهندس فراهانیسال ساخت: 1400

مدل CTC-104-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین
۹ تیر

مدل CTC-104-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین

سفارش دهنده: جناب آقای مهدی حاجتی سال ساخت دستگاه: 1400            

مدل CTC-103-01 : ماشین صاف کن و برش دیسکی لوله آلومینیومی UPV-c پنج لایه
۳۰ دی

مدل CTC-103-01 : ماشین صاف کن و برش دیسکی لوله آلومینیومی UPV-c پنج لایه

سفارش دهنده: صنایع آمیدکو هرمزگان مدیریت مجموعه: مهندس عیلامی سال ساخت: 1399   فیلم نحوه عملکرد  دستگاه :