مدل CTC-105-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین
۹ شهریور

مدل CTC-105-01 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش دیسکی لوله مسی و آلومینیومی تک لاین

سفارش دهنده:‌ شرکت تهویه گستر مهر پایامدیریت: مهندس فراهانیسال ساخت: 1400