مدل APT-103-01 : دستگاه و یونیت تست و ارزیابی عملکرد مفصل آینه بیرونی خودرو
۲۴ شهریور

مدل APT-103-01 : دستگاه و یونیت تست و ارزیابی عملکرد مفصل آینه بیرونی خودرو

سفارش دهنده: شرکت ایرانیان پارت خودرو نوع آینه: آینه نیسان مدل پانیز سال ساخت: 1387 در این ماشین آینه پس از اتمام مراحل ساخت خود بر روی پایه در نظر گرفته شده نصب می گردد تا مراحل تست خود را طی کند. این ماشین صرفا به منظور تست و ارزیابی دوام مفصل اصلی آینه خودرو […]

مدل APT-102-01 : دستگاه و یونیت تست و ارزیابی عملکرد و دوام اهرم تنظیم آینه بیرونی خودرو
۱۰ شهریور

مدل APT-102-01 : دستگاه و یونیت تست و ارزیابی عملکرد و دوام اهرم تنظیم آینه بیرونی خودرو

شرکت سفارش دهنده: شرکت ایرانیان پارت خودرو سال ساخت: 1387 نوع آینه: آینه نوع پانیز نیسان

مدل APT-101-01 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو
۵ شهریور

مدل APT-101-01 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو

سفارش دهنده:‌شرکت ایرانیان پارت خودرو مالکیت: جناب عباس دارستانی حوزه طرح:‌مهندس معکوس/سال ساخت 1392 از این دستگاه برای انجام تست ضربه (پاندولی) بر روی آینه کامل شده بکار می رود. این تست در واقع برخورد آینه با آینه خودرو دیگر را در حوادث رانندگی شبیه سازی کرده و عملکرد آینه را در مواقع مذکور بررسی […]